JUB prejemnik certifikata "Program odgovornega ravnanja 2017"

Družba JUB je tudi letos prejela certifikat Programa odgovornega ravnanja in s tem pravico do uporabe logotipa POR za leto 2017. Certifikat je podjetjem, ki so pristopila k Programu odgovornega  ravnanja, na krajši slovesnosti podelil generalni direktor CEFIC g. Marco Mensink. 

Program odgovornega ravnanja (POR, v angleščini »Responsible Care®«) je svetovna pobuda kemijske industrije v okviru katere se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in pospeševanju napredka na področju varovanja zdravja in varnosti pri delu ter varstva okolja, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Cilji POR so usmerjeni predvsem k nenehnemu izboljševanju stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu. Program odgovornega ravnanja znotraj dejavnosti kemijske industrije se danes izvaja v več kot 60-ih državah po vsem svetu in tudi v Sloveniji, kjer se izvaja že od leta 1998. Družba JUB se je Skupini POR v okviru Združenja kemijske industrije pridružila že na samem začetku  v letu 1999 in od takrat v njej ves čas aktivno sodeluje.

 

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si