Sistemi vodenja

Politika okolja, zdravja in varnosti je sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture podjetja JUB. Kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje procesov sta med ključnimi strateškimi usmeritvami podjetja. Pri uresničevanju teh usmeritev nas vodi integriran sistem vodenja s pridobljenimi certifikati standardov.

ISO 9001: 2008

V družbi JUB smo pridobili Standard sistema vodenja kakovosti v letu 1998. Pridobljeni standard je bistveno pripomogel k učinkovitemu vodenju procesov in k zagotavljanju kvalitete izdelkov ter s tem povečal zadovoljstvo naših kupcev pri uporabi izdelkov in storitev.

 

ISO 14001: 2004
 

Okoljski standard ISO 14001 smo v družbi JUB pridobili v letu 2001. Pridobljeni standard je bistveno pripomogel k dvigu ekološke zavesti pri vseh zaposlenih vključno z najvišjim vodstvom. V družbi  nenehno skrbimo za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Vsako leto okoljske programe vključujemo v letne in razvojne plane. Zakonodajne zahteve izpolnjujemo v celoti in stremimo k nenehnemu izboljševanju. V družbi se trudimo, da kot posamezniki prispevamo k varovanju okolja.
 

OHSAS 18001: 2007
 

Standard sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu smo pridobili v letu 2006. Skrb za varnost in zdravje zaposlenih je ena najpomembnejših nalog v podjetju. Varno in zdravo delovno okolje je povečalo zadovoljstvo zaposlenih. Delavci so motivirani, da sami skrbijo za svojo varnost in zdravje pri delu. Svoja opažanja in pobude sporočajo svojim nadrejenim, varnostnemu inženirju ali anonimno svojemu delavskemu zaupniku.

PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA (POR)

Družba JUB je tudi letos prejela certifikat Programa odgovornega ravnanja in s tem pravico do uporabe logotipa POR za leto 2017.

Program odgovornega ravnanja (POR, v angleščini »Responsible Care®«) je svetovna pobuda kemijske industrije v okviru katere se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in pospeševanju napredka na področju varovanja zdravja in varnosti pri delu ter varstva okolja, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti.  Cilji POR so usmerjeni predvsem k nenehnemu izboljševanju stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu. Program odgovornega ravnanja znotraj dejavnosti kemijske industrije se danes izvaja v več kot 60-ih državah po vsem svetu in tudi v Sloveniji, kjer se izvaja že od leta 1998.

Družba JUB se je Skupini POR v okviru Združenja kemijske industrije pridružila že na samem začetku  v letu 1999 in od takrat v njej ves čas aktivno sodeluje.V okviru odgovornega ravnanja smo povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno motivirali zaposlene za nenehno izboljševanje in izboljšali komunikacijo znotraj in izven kemijske industrije.

POLITIKA DELOVANJA

S politiko delovanja se zavezujemo k izvajanju aktivnosti, s katerimi zagotavljamo visoko kakovost izdelkov in storitev ob upoštevanju pomembnosti varnosti in zdravja pri delu ter odgovornega ravnanja z ravnanja okoljem.

 

ISO 9001:2008(pdf , 352.49 KB)
ISO 14001:2004(pdf , 352.82 KB)
OHSAS 18001:2007(pdf , 354.66 KB)
Politika delovanja(pdf , 249.81 KB)
Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si